Podróżowanie po krajach UE – aktualne warunki i zmiany

Jak podaje TTG DZIENNIK TURYSTYCZNY „Komisja Europejska przedstawiła projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu, czyli tzw. paszportu covidowego. Dokument ten ma być bezpłatny i obowiązywać na terenie Unii Europejskiej

Unijny paszport covidowy będzie dwujęzyczny i dostępny zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu zapewni kod QR zamieszczony w dokumencie, który będzie zawierał takie dane jak data urodzenia, data wydania certyfikatu, odpowiednie zaświadczenia oraz unikalny identyfikator.

Proponowany przez Komisję Europejską certyfikat będzie się opierał na trzech elementach:

  • świadectwie zaszczepienia, w którym będzie podana informacja, gdzie, kiedy i jakim preparatem dana osoba została zaszczepiona, miejscu zaszczepienia oraz liczbie dawek;
  • negatywnych wynikach testów na COVID-19 (testy NAAT, w tym RT-PCR lub test antygenowy), z podaną datą i godziną oraz miejscem wykonania;
  • zaświadczenia lekarskiego o przebytej chorobie w ciągu ostatnich 180 dni.

Komisja Europejska podkreśliła, że Cyfrowe Zielone Certyfikaty będą uwzględniać tylko szczepienia preparatami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Certyfikat będzie ważny we wszystkich państwach członkowskich, a o jego wydanie będą mogli ubiegać się zarówno obywatele UE jak i osoby, które nie są obywatelami Unii, ale zamieszkują na jej terenie.

Z certyfikatu będą mogły korzystać wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria”.

To bardzo dobra informacja. Czekamy z niecierpliwością na takie rozwiązanie. To ułatwiłoby i ujednoliciło zagraniczne podróżowanie po Europie. Tymczasem planując wakacyjne wyjazdy bierzmy pod uwagę obowiązujące covidowe przepisy wjazdowe do poszczególnych krajów Europy.

ALBANIA

Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wznowiono międzynarodowy ruch lotniczy. Należy jedynie pamiętać o obowiązku wypełnienia dokumentów wymaganych przez linię lotniczą.

CYPR

Od 01 marca na Cyprze obowiązuje podział krajów na trzy grupy: zieloną, pomarańczową lub czerwoną, w zależności od oceny aktualnej sytuacji epidemicznej. Kategoryzacja przeprowadzana jest przez EDCD (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) i aktualizowana jest raz w tygodniu. Polska w chwili obecnej należy do grupy czerwonej, co oznacza, że osoby podróżujące z Polski na Cypr są zobowiązane do wykonania najwcześniej na 72 godziny przed wylotem testu PCR na COVID-19 w certyfikowanym laboratorium. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Wszyscy podróżujący zobowiązani są również do rejestracji na stronie https://cyprusflightpass.gov.cy/ na mniej niż 24 godziny przed wylotem. Podczas uzupełniania wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu na COVID-19. Po wylądowaniu na Cyprze pasażerowie na własny koszt poddawani są ponownemu testowi PCR, opłata za test wynosi 30 € na lotnisku w Larnace i 32 € na lotnisku w Pafos. Wyniki testu będą dostępne w ciągu 3 godzin i zostaną przekazane podróżnemu SMS-em po opuszczeniu lotniska. Dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania testów. Na Cyprze obowiązkowe jest noszenie maseczki w miejscach publicznych. Dotyczy to również pomieszczeń zamkniętych takich jak: kościoły, sklepy, supermarkety, centra handlowe, windy w budynkach użyteczności publicznej itp. Za nieprzestrzeganie tego nakazu grozi grzywna w wysokości do 300 euro.

CZARNOGÓRA

Podróżujący do Czarnogóry zobowiązani są do okazania zaświadczenia (przygotowanego w języku angielskim) o negatywnym wyniku testu PCR na COVID-19, wykonanego na 48 godzin przed wjazdem lub do przedstawienia medycznego zaświadczenia o przyjęciu pełnej dawki szczepionki na COVID-19. Dokumenty muszą być sporządzone w języku angielskim lub serbskim.

HISZPANIA

Wszystkie osoby podróżujące na Wyspy Kanaryjskie (dotyczy dzieci od 6 roku życia) zobowiązane są do posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR, RT-LAMP lub TMA, ważnego 72 godziny przed przylotem na Wyspy Kanaryjskie. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami wjazdowymi, wymagana jest rejestracja na stronie: www.spth.gob.es/ lub w aplikacji mobilnej Spain Health Travel App na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży oraz wygenerowanie kodu QR. Każdy uczestnik podróży (w tym dziecko) musi posiadać oddzielny, indywidualny kod QR. Rekomendowane jest posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej.
Władze Wysp Kanaryjskich wprowadziły nowe środki mające na celu ograniczenie infekcji koronawirusa. Od 15 marca w godzinach 22:00 – 06:00 obowiązuje godzina policyjna.

MADERA

Wszystkie osoby podróżujące na Maderę powinny zarejestrować się na stronie https://madeirasafe.com/#/login, wygenerować kod QR oraz poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku, po przylocie. Test jest wykonany na koszt Rządu Madery, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 h. Po wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się do hotelu, gdzie w pokoju hotelowym oczekuje na wynik testu, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu w czasie nie dłuższym niż 12 h od pobrania testu. Możliwe jest także okazanie negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19, wykonanego na własny koszt nie wcześniej niż 72 h przed wylotem z kraju zamieszkania. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Obowiązek wykonania testu nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Z warunku obowiązkowego testu PCR zwolnieni są również :
• pasażerowie, którzy przedstawią medyczne zaświadczenie o wyzdrowieniu z COVID-19 w ciągu ostatnich 90-dni od dnia wjazdu na Maderę. Zaświadczenie powinno być przygotowane w języku angielskim lub przetłumaczone na język angielski, zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel, rodzaj i datę testu świadczącego o wyzdrowieniu oraz wyraźną wzmiankę „wyzdrowiał” (ang. recovered).
• pasażerowie, którzy posiadają medyczne zaświadczenie o zaszczepieniu na COVID-19. Zaświadczenie powinno być przygotowane w języku angielskim lub przetłumaczone na język angielski, zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel, rodzaj szczepionki, datę podania dwóch dawek oraz informacje o przestrzeganiu okresu szczepień zgodnie z instrukcją dla każdej szczepionki. W przypadku niekompletnego zaświadczenia podróżni poddawani są standardowej procedurze testowania.

BUŁGARIA, CHORWACJA, GRECJA, WŁOCHY, PORTUGALIA KONTYNENTALNA

Na sezon Lato 2021 destynacje te są w trakcie ustalania przepisów wjazdowych. Czekamy na wytyczne.

Aktualne przepisy wjazdowe do wszystkich krajów obowiązujące na ten moment dostępne są na stronie www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

Powyższe informacje podaję w oparciu o Warunki Podróżowania TUI podczas covid-19.

Zapraszam do rezerwacji LATA 2021 🙂

Oferty znajdziecie na naszej stronie https://wczasy.online/