Winiety – wszystko co powinni Państwo o nich wiedzieć. Cz.2 – Austria+Słowenia – AKTUALIZACJA

Dzisiejszym wpisem kontynuuję serię przypominającą o konieczności zakupienia winietek w poszczególnych krajach europejskich. Dzisiaj zapraszam na szosy austriackie i słoweńskie.

Austria

Podobnie jak w przypadku Słowacji, Republiki Czeskiej, czy Szwajcarii, korzystanie z sieci autostrad w Austrii jest płatne i wymaga zakupienia winiety. Istnieją także odcinki (głównie tunele i niektóre trasy górskie), które wymagają dodatkowej opłaty uiszczanej „na miejscu”. Na poniższej mapie, kolorem żółtym oznaczone są drogi, na których zakup winiety jest obowiązkowy, a kolorem niebieskim odcinki wymagające dodatkowej opłaty.

Źródło: PZM Travel

Obowiązkiem wykupienia winiety objęte są wszystkie pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t (samochody osobowe, kampery, motocykle). Winiety wymagane są od razu po przekroczeniu granicy Austriackiej. Pojazdy przekraczające masę całkowitą 3,5t (ciężarówki, autobusy oraz cięższe samochody kempingowe) potrzebują urządzenia GO box. Urządzenie można nabyć wzdłuż sieci najważniejszych dróg oraz przy przejściach granicznych

Winiety austriackie w formie naklejek dostępne są w trzech zakresach czasowych – 10-dniowa (ważna od zaznaczonej daty, przez kolejnych 9 dni), 2-miesięcza (ważna od zaznaczonej daty do tego samego dnia, 2 miesiące później) oraz roczna (obowiązuje od 01.12.2017 do 31.01.2019).

Trzy rodzaje winiet dostępne w sprzedaży na 2018 rok:

Źródło: www.winiety.com.pl

Oprócz samego zakupu winiety należy zadbać jeszcze o to aby wszystko było zgodne z literą prawa. Chociaż w przypadku tego kraju nie musimy niczego wypełniać, jednak naklejkę należy przymocować w odpowiednim miejscu. Umieszczamy ją w lewej, górnej części przedniej szyby, albo przy lusterku wstecznym. Ważne aby była dobrze widoczna i nie przeszkadzała w prowadzeniu pojazdu. Podobnie jak choćby w Czechach, mniejszy element winiety należy oderwać i zachować do ewentualnej kontroli. Co istotne, na szybie może znajdować się w tym samym momencie tylko jedna (aktualna) winieta.

Brak winiety może sporo kosztować, mandaty sięgają nawet 3 000 €. Jeżeli winieta zostanie zakupiona, ale okaże się niewłaściwa, kara może wynieść 120€, natomiast jeśli kontrolujący policjant znajdzie ślady manipulacji przy winiecie, może nałożyć na kierowcę karę w wysokości 20 €. Przypominamy, że zakupioną winietę można użyć tylko 1 raz, nie ma możliwości przeniesienia jej na inny samochód. Jeżeli naklejona winieta zostanie usunięta z szyby, pojawi się na niej napis „invalid”, czyli nieważna. Takiej naklejki nie można już ponownie umieścić na szybie.

Planując podróż austriackimi drogami należy zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie i wyposażenie pojazdu. Przypominamy więc o kamizelkach odblaskowych nie tylko dla kierowcy, ale także dla pozostałych pasażerów. Obowiązkowo są używane w przypadku opuszczenia samochodu w terenie niezabudowanym, autostradach i drogach szybkiego ruchu. Ponadto na wyposażeniu samochodu musi się znajdować ważna gaśnica, apteczka a także trójkąt ostrzegawczy. Jazda z włączonymi światłami mijania obowiązkowa jest w nocy oraz w razie złych warunków atmosferycznych także w trakcie dnia.

 

Słowenia

Korzystanie z autostrad i niektórych dróg szybkiego ruchu w Słowenii jest płatne. Obowiązkiem zakupu winiety objęci są wszyscy kierowcy, pojazdów jednośladowych (motocykle) a także dwuśladowych z przyczepą lub bez o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Ponadto w Słowenii istnieją również odcinki, na których wymagana jest dodatkowa opłata (oprócz zakupu winiety) m.in. Tunel Karawanken na granicy z Austrią. Na poniższej mapie kolorem zielonym oznaczone są trasy, na których wymagany jest zakup winiety.

Źródło: PZM Travel

Słoweńskie winiety nieco różnią się od tych, które oferowane są przez zarządców dróg np. w Czechach czy Austrii. Podstawową różnicą jest wprowadzenie kategorii pojazdów. Dostępne w sprzedaży są osobne winiety dla motocykli oraz dwa rodzaje winiet dla samochodów do 3,5 tony (Kategoria 2A oraz 2B). Kategoria 2A przeznaczona jest dla samochodów kempingowych i dwuśladowych pojazdów silnikowych o maksymalnej wysokości nad pierwszą osią poniżej 130 cm, z przyczepą lub bez niej. Natomiast kategoria 2B obowiązuje dwuśladowe pojazdy silnikowe o wysokości nad pierwszą osią 130 cm lub więcej, z przyczepą lub bez.

Kolejną różnicą jest czas trwania najkrótszej winiety. W większości krajów jest to 10 dni, natomiast w Słowenii winieta z najkrótszym okresem obowiązywania jest dostępna na okres 7 dni (dzień oznaczenia winiety + 6 kolejnych dni kalendarzowych). Następnie mamy winiety 1-miesięczne (ważne od zaznaczonej daty do tego samego dnia miesiąc później) oraz 1-roczne (obowiązuje od 01.12.2017 do 31.01.2019).

         

Trzy rodzaje najpopularniejszych winiet kategorii 2A, dostępnych w sprzedaży na 2018 rok

Źródło: www.winiety.com.pl

Decydując się na podróż słoweńskimi autostradami, należy zrobić wszystko, aby nie narazić się na poniesienie niezaplanowanych kosztów związanych z wyprawą, czyli mandatami. Dlatego oprócz zakupu winiety, podobnie jak w przypadku winiet austriackich, należy umieścić naklejkę w odpowiednim miejscu przedniej szyby bez konieczności uzupełniania numeru rejestracyjnego (jak choćby w Czechach). Bez względu na to, jaką winietę zakupimy należy ją przykleić w jednym z trzech dopuszczalnych miejsc: lewym-dolnym lub lewym-górnym rogu przedniej szyby, albo pod lusterkiem. Mniejszy fragment winiety (z kodem kreskowym) musimy zatrzymać do okazania w razie ewentualnej kontroli. Wzorem innych krajów, również i w Słowenii na szybie może znajdować się wyłącznie jedna (aktualna) winieta słoweńska. Oczywiście także i w tym przypadku winietę można użyć tylko 1 raz i nie ma możliwości przeniesienia jej na inny pojazd (nawet jeśli nasza podróż dobiegła końca, a winieta jest jeszcze ważna).

Przed wyruszeniem w podróż po słoweńskich szosach, należy zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie i wyposażenie pojazdu. W tym kraju obowiązkowo w samochodzie powinny się znaleźć kamizelki odblaskowe (dla kierowcy i wszystkich pasażerów). Obligatoryjnie są używane w przypadku opuszczenia samochodu w terenie niezabudowanym, autostradach i drogach szybkiego ruchu. Ponadto na wyposażeniu samochodu musi się znajdować ważna gaśnica, apteczka, zestaw zapasowych żarówek, a także trójkąt ostrzegawczy. Jazda z włączonymi światłami mijania obowiązkowa jest przez 24 godziny na dobę przez cały rok.