Bezpieczne wakacje z polisą turystyczną

Zbliża się kolejny sezon wakacyjny. Państwa decyzje urlopowe zapadły już jakiś czas temu albo właśnie zapadają. Niezależnie, jaką formę wypoczynku wybieramy, czy zorganizowany pobyt pakietowy, czy tylko opłacamy zakwaterowanie, a dojeżdżamy do miejsca wypoczynku sami, koniecznie pamiętajmy o ubezpieczeniu.

Każdy z touroperatorów ma obowiązek ubezpieczyć swoich klientów na czas wyjazdu, dlatego też w każdym sprzedanym pakiecie ubezpieczenie chroniące zdrowie i życie jest ujęte w cenie.  Warto jednak  zwrócić uwagę na sumę takiego ubezpieczenia i zakres jego świadczeń, gdyż są to zwykle pakiety podstawowe. Obejmują one koszty leczenia w nagłych przypadkach  związanych z utratą zdrowia w zakresie między 10000 – 20000euro. Czy to wystarczająca suma ?

Tak naprawdę wszystko zależało będzie od samego już zdarzenia. Jeśli będzie to wizyta u lekarza z powodu skręcenia, zatrucia czy przeziębienia, nie powinno być problemów, ale jeśli będzie potrzebna hospitalizacja, opieka osób bliskich lub organizacja powrotu chorego do kraju ( szczególnie jeśli jesteśmy poza Europą) taka suma nie pokryje wszystkich kosztów. Dlatego przy zakupie imprezy turystycznej trzeba rozważyć ewentualną dopłatę za :

– podniesienie kwoty ubezpieczenia;

– rozszerzenie pakietu o ubezpieczenie chorób przewlekłych;

Podnieść sumę ubezpieczenia i/lub rozszerzyć pakiet o choroby przewlekłe możemy w chwili zakupu naszego wyjazdu lub w dowolnym czasie przed wyjazdem.

Pakiety, oprócz ubezpieczenia kosztów leczenia, zawierają dodatkowo ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu, koszty ratownictwa, assistance medyczny i OC w życiu prywatnym na osobie lub mieniu. Cena będzie zależała od długości wyjazdu, miejsca pobytu i rodzaju pakietu określającego zakres i wysokość sum za wykupione świadczenia. Dla osób podróżujących z dziećmi często oferowane są pakiety rodzinne z preferencyjnymi stawkami.

Pamiętajmy, że jeśli leczymy stale lub okresowo jakieś schorzenie, powinniśmy zastanowić się nad rozszerzeniem pakietu o choroby przewlekłe. Koszty za takie ubezpieczenie są wyższe, jednak trzeba mieć świadomość, że jeśli zdarzenie zdrowotne poza granicami będzie spowodowane chorobą przewlekłą, a takiego rozszerzenia nie zrobimy – ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia.

Wykup ubezpieczenia turystycznego ma przede wszystkim zapewnić bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia za granicą, dlatego wraz z polisą osoby ubezpieczone otrzymują numer telefonu do Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela. Centrum Alarmowe przyjmuje zgłoszenia w języku polskim przez  całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Po otrzymaniu zgłoszenia uruchamia pomoc i udziela wszelkich instrukcji w celu dalszego postępowania, wskazuje placówkę medyczną i opłaca koszty wizyty lekarskiej oraz wykonanych niezbędnych badań. Zdarza się czasami, że rozliczenie bezgotówkowe nie jest możliwe z uwagi na brak w pobliżu miejsca zdarzenia partnera, z którym Ubezpieczyciel ma podpisane umowy. Wówczas za każdą usługę zbieramy rachunki, ponieważ po powrocie na podstawie tych rachunków zostanie Ubezpieczonemu zwrócona kwota za leczenie.

Często turyści zapytani o wolę wykupu dodatkowego pakietu ubezpieczenia turystycznego, rezygnują z tej opcji z uwagi na możliwość wyrobienia sobie w NZF Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zwanej EKUZ. Karta ta jest bezpłatna i przez 6 miesięcy mogą z niej korzystać w ramach opieki zdrowotnej osoby ubezpieczone w NFZ. Karta jest akceptowana w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie.

Jednak trzeba mieć świadomość, że nie jest ona w pełni odpowiednikiem ubezpieczenia turystycznego. Oczywiście w jej ramach turysta otrzyma pomoc lekarską, ale na zasadach obowiązujących obywateli państwa w którym przebywa. Karta obejmuje korzystanie jedynie z publicznej służby zdrowia. EKUZ nie zapewnia też pokrycia przez NFZ kosztów transportu do Polski, a w niektórych krajach nie funkcjonuje system rozliczeń bezgotówkowych i pacjent najpierw sam musi zapłacić za usługi medyczne, a dopiero po powrocie prosić NFZ o ich refundację.

Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, każdy podróżujący powinien rozważyć decyzję zakupu ubezpieczenia turystycznego zgodnie z własnymi potrzebami.