Winiety – wszystko co powinni Państwo o nich wiedzieć. Cz.4 – Węgry+Rumunia AKTUALIZACJA 2018

Węgry

Podobnie jak w przypadku opisywanych we wcześniejszych wpisach krajów, również na Węgrzech wymagane jest posiadanie odpowiedniej winiety na niemal wszystkich odcinkach autostrad i dróg ekspresowych. Obowiązkiem tym objęci są wszyscy kierowcy, zarówno ci podróżujący pojazdami ciężarowymi jak i samochodami osobowymi czy też motocyklami. Poniższa mapa przedstawia węgierską sieć autostrad, kolorem czerwonym zaznaczone są odcinki na których konieczne jest wykupienie odpowiedniej winiety.

Źródło: PZM Travel

Winiety węgierskie występują wyłącznie w formie elektronicznej (e-matrica), a potwierdzeniem wystawienia winiety jest wydruk, który należy zabrać ze sobą w podróż. Winiety dostępne są w trzech wariantach okresowych, 10-dniowe, 1-miesięczne oraz roczne. 10-dniowe obowiązują od daty początkowej plus kolejnych 9 dni, miesięczne; ważne od określonego przez klienta dnia do tej samej daty kolejnego miesiąca. Roczne winiety obowiązują od 01.01.2018, lub od daty zakupu do końca stycznia 2018.

Węgierski ustawodawca wprowadził wiele kategorii winiet, m.in:

kat. D1 M przeznaczona jest dla motocykli i dostępna jest jedynie na 10-dniowy okres czasu.

kat. D1 dla samochodów do 3,5 t, zarejestrowanych jako osobowe, mające w dowodzie rejestracyjnym nie więcej niż 7 miejsc, podróżujących z każdego rodzaju przyczepą lub bez.

kat. D2 – pojazdy do 3,5 t, zarejestrowane na więcej niż 7 osób oraz samochody ciężarowe (z kratką), kampery.

Pozostałe kategorie winiet dotyczą pojazdów powyżej 3,5 tony oraz ciągniętych przyczep.

Piktogramy przedstawiające elektroniczne winiety węgierskie:

Źródło: PZM Travel

W trakcie zakupu winiet węgierskich, konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, którym będą Państwo podróżować po węgierskich szosach, daty od której winieta ma zostać aktywowana oraz kraj zarejestrowania pojazdu. Przed otrzymaniem właściwego potwierdzenia wystawienia winiety, należy sprawdzić, czy wpisany został poprawny numer rejestracyjny. Jest to o tyle istotne, bowiem nie ma możliwości skorygowania niewłaściwie wystawionej winiety. Dokument, który potwierdza zakup winiety należy zabrać ze sobą w podróż, a po jej zakończeniu starannie przechowywać przez okres 2 lat. W przypadku braku winiety, lub podróżowania z dokumentem niewłaściwie wystawionym (np. niewłaściwa kategoria pojazdu, lub wpisanie cyfry 0, zamiast litery O w numerze rejestracyjnym) należy liczyć się z bardzo wysokimi mandatami.

Obowiązkowo w czasie przejazdu węgierskimi drogami należy mieć wewnątrz kabiny pojazdu kamizelkę odblaskową dla każdej z podróżujących osób, apteczkę, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy oraz linkę holowniczą. Ponadto zalecane jest posiadanie zestawu zapasowych żarówek oraz bezpieczników. Na Węgrzech, podobnie jak na Słowacji, obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania przez cały rok bez względu na porę dnia czy roku. Niedopuszczalne jest prowadzenie samochodu przy jakiejkolwiek zawartości alkoholu we krwi.

Rumunia

Korzystanie z dróg ekspresowych oraz autostrad na terenie Rumunii jest płatne. Obowiązkiem wykupienia winiety objęci są wszyscy kierowcy podróżujący samochodami osobowymi, ciężarowymi czy autobusami. W Rumunii objęte opłatą w formie winietki są następujące odcinki autostrad: E60 Turda – Gilau (42 km) autostrada Transylwańska,  E70 Bukareszt – Pitesti: 115 km i  Bukareszt – Cernavoda – Constanta: 200 km oraz dróg ruchu szybkiego: Bukareszt – Ploiesti: 65 km,  Constanta – Mangalia: 30 km oraz  Constanta – M.Kogalni – Ceanu: 14 km

Winiety rumuńskie występują w formie elektronicznej (rovignette), potwierdzenie wystawienia winiety stanowi wydruk, który należy zabrać ze sobą w podróż i okazać w razie ewentualnej kontroli. Winiety dostępne są w pięciu zakresach czasowych; 1-dniowe (wyłącznie pojazdy powyżej 3,5 tony), 7-dniowe, 30-dniowe, 90-dniowe oraz 12-miesięczne (w przypadku winiet rumuńskich roczne pozwolenia na poruszanie się po drogach płatnych ważne są od daty zakupu do tej samej daty następnego roku). Podobnie jak na Węgrzech, winiety rumuńskie zostały podzielone na klika kategorii, w tym m.in.:

kat. A dla samochodów osobowych do 3,5 tony

kat. B  – samochody do transportu towarów do 3,5 tony

kolejne kategorie winiet przeznaczone są dla pojazdów powyżej 3,5 tony.

Piktogram przedstawiający elektroniczne winiety rumuńskie:

Źródło: www.winiety.com.pl

W trakcie zakupu winiet rumuńskich należy podać numer rejestracyjny, kraj rejestracji oraz nr VIN pojazdu, którym planujecie Państwo podróż. Oprócz tego konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. Podobnie jak w przypadku winiet węgierskich przed otrzymaniem właściwego potwierdzenia wystawienia winiety należy sprawdzić, czy wpisane zostały poprawne dane pojazdu oraz osoby kupującej. Również w przypadku winiet rumuńskich nie ma możliwości poprawienia błędnie wystawionej winiety, dlatego należy dokładnie sprawdzić wstępny wydruk winiety podczas zakupu. Dokument, który stanowi potwierdzenie wystawienia winiety należy zabrać ze sobą w podróż i okazać podczas ewentualnej kontroli. Po zakończeniu działania winiety należy przechowywać dokument jeszcze przez okres jednego roku.

Podczas przejazdu rumuńskimi drogami obowiązkowo należy mieć na wyposażeniu samochodu kamizelki odblaskowe dla wszystkich osób jadących w samochodzie. Ponadto w pojeździe musi znajdować się trójkąt ostrzegawczy, ważna i sprawna gaśnica oraz apteczka. Rumuni wzorem Węgrów czy Słowaków ustanowili limit zawartości alkoholu we krwi na poziomie 0,00‰.