GWARANCJA BEZKOSZTOWEJ ZMIANY NA INNY TERMIN

W związku z sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podróżnych, lotniska i linie lotnicze wprowadziły szereg nowych procedur. Do budynku terminali wstęp mają tylko osoby z ważnymi dokumentami podróży, bez osób postronnych. Podczas całego pobytu na terenie terminalu zaleca się zachowanie dystansu, noszenie maseczki ochronnej oraz dezynfekcję rąk. Wszyscy pasażerowie podlegają obowiązkowemu badaniu temperatury ciała. W przypadku wystąpienia objawów COVID-19 (temperatura ciała: 38 stopni i powyżej, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne) oraz po ponownym pomiarze temperatury, osoba z w/w objawami zgodnie z nowymi przepisami nie zostanie wpuszczona do terminalu i nie będzie mogła odbyć podróży na pokładzie samolotu.

W związku z powyższym chciałbym dzisiaj przypomnieć, że od pewnego czasu decydując się na rezerwację oferty Itaki organizator wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wprowadził GWARANCJĘ BEZKOSZTOWEJ ZMIANY NA INNY TERMIN.

Uważam, że to świetne rozwiązanie w obecnej sytuacji o czym więcej poniżej a dodatkowo co ważne GWARANCJA BEZKOSZTOWEJ ZMIANY NA INNY TERMIN dotyczy wszystkich rezerwacji i jest całkowicie bezpłatna.

GWARANCJA BEZKOSZTOWEJ ZMIANY NA INNY TERMIN  ma zastosowanie w przypadku gdy:

           a. Klient na lotnisku w Polsce nie zostanie dopuszczony do wylotu z powodu objawów COVID-19 i ostatecznie okaże się, że jest zarażony koronawirusem.

Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, to po okresie leczenia przeniesiemy pierwotną rezerwację na inny termin, pod warunkiem udokumentowania przez Klienta ww. okoliczności. Przeniesienie rezerwacji będzie polegało na odtworzeniu skasowanej rezerwacji pod nowym numerem. W przypadku, gdy dalszy termin nie będzie dostępny np. z powodu zakończenia sezonu, operacji lotów lub z innych przyczyn leżących po stronie ITAKI, Klientowi zostaną zaproponowane inne, korzystne warunki na drodze indywidualnych ustaleń.

W przypadku, gdy ostatecznie powodem niewpuszczenia do terminalu okażą się być okoliczności zdrowotne uwzględnione w Warunkach Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Biura Podróży ITAKA Nr 10.11.014, a nie zachorowanie na COVID-19 i Klient ma wykupione ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, to wówczas może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach tego ubezpieczenia.

           b. Jeden z uczestników danej rezerwacji zostanie przed rozpoczęciem imprezy poddany obowiązkowej kwarantannie, która ostatecznie uniemożliwi realizację imprezy. Gwarancja obejmuje wówczas całą rezerwację.

 

Warunkiem skorzystania z powyższych opcji jest:

w przypadku a:

zgłoszenie rezygnacji w dniu otrzymania odmowy wejścia do terminalu. Jeśli ze względu na stan zdrowia lub procedury związane z niewpuszczeniem płatnik nie będzie miał możliwości zgłoszenia rezygnacji, to taką dyspozycję może złożyć uczestnik (pełnoletni).

w przypadku b:

zgłoszenie rezygnacji niezwłocznie po skierowaniu na kwarantannę – rezerwacja musi zostać skasowana w tym samym dniu, w którym zaczyna obowiązywać kwarantanna. Jeśli ze względu na kwarantannę płatnik nie będzie miał możliwości zgłoszenia rezygnacji, to taką dyspozycję może złożyć uczestnik (pełnoletni).

 

Pełną ofertę znajdziecie na naszej stronie:

https://wczasy.online/