Dokumenty w podróży – pytania i odpowiedzi

Facebookgoogle_plusmail

Dzisiaj kompendium wiedzy dotyczące dokumentów podróży z którymi wyjeżdżamy za granicę. Ponieważ w minionym sezonie wakacyjnym często padały pytania odnośnie wymaganej ważności paszportu/dowodu osobistego poniżej odpowiedzi na podstawowe wątpliwości. Przydadzą się przed zimowymi wojażami i jak znalazł będą przy planowaniu wakacji 2019 J

1) Ważność mojego paszportu paszportu  kończy się niedługo lub jest nieważny.

O ile w opisie wybranej imprezy nie wskazano inaczej, paszport, na podstawie którego podróżujemy, musi być ważny. W przypadku krajów do których obywatele Polski potrzebują wiz wymagana jest co najmniej 6 miesięczna ważność  od daty powrotu*

* Do przekroczenia granicy tureckiej przez obywateli Polski niezbędna jest wiza oraz paszport ważny co najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji oraz 60 dni od momentu wygaśnięcia ważności wizy.

2) Mam nieważny dowód osobisty.

Opuszczając granice RP i poruszając się po krajach UE obowiązkiem obywatela jest posiadanie WAŻNEGO dokumentu tożsamości. Nie ma znaczenia czy podróż odbywa się samolotem, autokarem czy własnym samochodem. Dowód osobisty musi być WAŻNY do chwili gdy wracamy do Polski.

3) Mój dowód osobisty/paszport jest pęknięty/złamany/uszkodzony.

Dowód osobisty/paszport musi być w dobrym stanie, nie może być pęknięty/złamany/uszkodzony (sklejony).

4) Nie mam dokumentu tożsamości

Każdy obywatel RP – osoba dorosła, nieletnia, czy dziecko mieć ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) w zależności od wymagań na danym kierunku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż dokumenty dla dzieci do 13 roku życia mają skrócony czas ważności np. paszport jest ważny 5 lat!

Często spotykamy się z sytuacjami, w których rodzice uważają, że dla dziecka do 2 lat dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest akt urodzeniato oczywiście nie jest prawda!

Pamiętaj – nawet jeśli jedziesz swoim samochodem na urlop – czy to w lecie do Chorwacji czy też w zimie pośmigać na nartach na austriackich stokach – KAŻDY podróżujący musi mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport !

Dziecko do 2 lat również powinno posiadać ważny dokument (dowód osobisty lub paszport).

5) Inne nazwisko w dokumencie tożsamości, inne na umowie.

Dokonując rezerwacji należy podać do umowy dane zgodne z dokumentem, z którym będziemy podróżować i legitymować się w trakcie wyjazdu.

 Przypominam o tym fakcie szczególnie Paniom i młodym parom.

Po ślubie/rozwodzie – gdy nastąpiła zmiana nazwiska – paszport traci ważność 60 dni po sporządzeniu aktu cywilnego!

6) Mam podwójne obywatelstwo

Polska nie uznaje podwójnego obywatelstwa tj. jeśli klient ma polski paszport ale nieważny i jednocześnie ma paszport innego kraju (ważny), to nie będzie mógł na jego podstawie wyjechać (nie wypuszczą go z Polski, bo wg naszych przepisów jedynym dokumentem, który go uprawnia do przekroczenia granicy jest paszport POLSKI, a więc musi on być odpowiednio ważny).

7) Czy to prawda, że dzieci szkolne mogą podróżować samolotem tylko „na legitymację szkolną”

TAK – ale pod warunkiem, ze podróż odbywa się jedynie w obrębie granic RP – czyli przeloty na trasie tj np Kraków-Gdańsk, Warszawa-Kraków itp. Jeśli planujecie Państwo wylecieć po za granice RP KAŻDY Obywatel RP zobowiązany jest do posiadania dowodu lub paszportu w zależności od wymogów kraju do którego się udaje.

 

 

Specjalista ds. turystyki