Winiety – wszystko co powinni Państwo o nich wiedzieć. Cz.3 – Szwajcaria+Słowacja AKTUALIZACJA 2018

Szwajcaria

Winiety w Szwajcarii wymagane są niemal na wszystkich autostradach i drogach szybkiego ruchu. Oprócz zakupienia winiety, trzeba się liczyć z tym, że kilka odcinków tras jest dodatkowo płatnych, m.in. tunele Grand St. Bernhard Tunnel czy też Munt la Schera. Na poniższej mapie kolorem zielonym zaznaczone są drogi na których wymagane jest wykupienie winiety.

Źródło: PZM Travel

Obowiązkiem wykupienia winiety objęci są kierowcy wszystkich pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a więc samochody osobowe, samochody kempingowe czy też motocykle. Dodatkowo przyczepy również potrzebują własnej naklejki. Winietki wymagane są od razu po wjechaniu na terytorium Szwajcarii, zatem najbezpieczniej jest je nabyć jeszcze przed wyruszeniem w podróż.

Szwajcarska winieta występuje wyłącznie w jednym zakresie czasowym – 1-roczna. Okres jej obowiązywania umieszczony jest na odwrocie naklejki (od 01.12.2017 do 31.01.2019).

Źródło: www.winiety.com.pl

Przed rozpoczęciem przygody ze szwajcarskimi szosami należy jeszcze prawidłowo nakleić winietę. W przypadku standardowych samochodów osobowych sprawa jest prosta. Na rewersie winiety widnieje rysunek z zaznaczonymi dopuszczanymi miejscami przymocowania winiety: lewy dolny lub lewy górny róg przedniej szyby, albo przy lusterku wstecznym. W przypadku winiety szwajcarskiej nie trzeba nigdzie wpisywać numeru rejestracyjnego ani zachowywać do ewentualnej kontroli żadnego elementu naklejki (jak choćby w Czechach). Wybierając się w podróż z przyczepą, czy też jadąc motocyklem, winieta powinna być umieszczona na łatwo dostępnej części, której jednak nie da się szybko zdemontować czy też wymienić. Oczywiście również w Szwajcarii winietę można użyć tylko jeden raz bez możliwości przeniesienia jej na inny pojazd. Brak ważnej naklejki będzie skutkował wysokim mandatem.

Do podstawowego wyposażenia samochodu na terytorium Szwajcarii należy tylko trójkąt ostrzegawczy. Jednak w trosce o własne bezpieczeństwo i komfort psychiczny w trakcie podróży, zalecane jest posiadanie apteczki, gaśnicy i kamizelek odblaskowych. Przez cały rok obowiązuje w tym kraju jazda z włączonymi światłami mijania zarówno w dzień jak i w nocy.

 

Słowacja

Korzystanie z większości dróg ekspresowych i autostrad na terenie Słowacji jest płatne. Kierowcy samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony zobowiązani są do zakupu winiety. Na poniższej mapie, kolorem pomarańczowym oznaczone są odcinki objęte obowiązkiem posiadania ważnej winiety.

Źródło: PZM Travel

Winiety słowackie  w formie powiadomienia SMS, dostępne są w trzech zakresach czasowych – 10-dniowa (ważna od daty początkowej plus kolejnych 9 dni), 30-dniowa (ważna od zaznaczonej daty plus kolejnych 29 dni) a także winieta roczna (obowiązuje od 01.01.2018 lub daty zakupu do ostatniego dnia stycznia 2019). Ponadto obowiązek wykupienia osobnej winietki spoczywa także na kierowcach podróżujących z przyczepą, okresy ważności winiet dla przyczep są analogiczne z tymi jakie obowiązują samochody osobowe. Co istotne, winiety dostępne w sprzedaży przeznaczone są dla samochodów mających nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.

Piktogramy przedstawiające elektroniczne winiety słowackie:

Źródło: www.winiety.com.pl

Podczas procesu składania zamówienia na winietę słowacką, konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, daty początkowej obowiązywania winiety, kraju rejestracji pojazdu oraz numeru telefonu komórkowego, na który powinna zostać wysłana wiadomość SMS z potwierdzeniem wykupienia winiety. Policjanci oraz odpowiednie służby nie będą jednak wymagać od nas okazania wiadomości SMS do kontroli. Kontrolerzy wpisują numer rejestracyjny pojazdu do swojego systemu i na tej podstawie stwierdzają, czy winieta została wykupiona oraz czy jest ważna. Oczywiście zalecamy aby nie usuwać wiadomości SMS z potwierdzeniem zakupu winietki do czasu zakończenia podróży po terytorium tego kraju. Proces ewentualnego korygowania numeru rejestracyjnego pojazdu lub zmiana terminu ważności winiety jest bardzo kłopotliwy, a w miesiącach wakacyjnych trzeba liczyć się z kilkutygodniowym oczekiwaniem na odpowiedź ze strony słowackiej. Dlatego bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz daty ważności winietki przed jej zakupem.

Słowacy są bardzo wymagający w kwestii obowiązkowego wyposażenia pojazdu. W momencie wjazdu na terytorium tego kraju pamiętać należy przede wszystkim o kamizelkach odblaskowych (dla kierowcy oraz wszystkich osób znajdujących się w pojeździe), co istotne kamizelki muszą być przewożone wewnątrz kabiny pojazdu, a nie w bagażniku. Pozostałymi elementami obowiązkowego wyposażenia samochodu jest apteczka, ważna i sprawna gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, komplet zapasowych żarówek i bezpieczników, koło zapasowe i obligatoryjnie klucz do kół, a także linka holownicza. Co istotne, na Słowacji wymagana jest jazda z włączonymi światłami mijania przez cały rok, niezależnie od pory dnia, czy roku. Słowackie prawo jasno również mówi, że nie toleruje u kierowców jazdy po spożyciu alkoholu. kontrolerzy wpisują numer rejestracyjny pojazdu do swojego systemu i na tej podstawie stwierdzają czy winieta została wykupiona oraz czy jest ważna. Oczywiście zalecamy aby nie usuwać wiadomości SMS