Winiety 2020 – wszystko, co powinni Państwo o nich wiedzieć – Węgry

Podobnie jak w przypadku opisywanych we wcześniejszych wpisach krajów, również na Węgrzech wymagane jest posiadanie odpowiedniej winiety na niemal wszystkich odcinkach autostrad i dróg ekspresowych. Obowiązkiem tym objęci są wszyscy kierowcy, zarówno ci podróżujący pojazdami ciężarowymi jak i samochodami osobowymi czy też motocyklami. Poniższa mapa przedstawia węgierską sieć autostrad, kolorem czerwonym zaznaczone są odcinki na których konieczne jest wykupienie odpowiedniej winiety.

Źródło: http://winiety.com.pl/

Winiety węgierskie występują wyłącznie w formie elektronicznej (e-matrica), a potwierdzeniem wystawienia winiety jest wydruk, który należy zabrać ze sobą w podróż. Winiety dostępne są w trzech wariantach okresowych, 10-dniowe, 1-miesięczne oraz roczne. 10-dniowe obowiązują od daty początkowej plus kolejnych 9 dni, miesięczne; ważne od określonego przez klienta dnia do tej samej daty kolejnego miesiąca. Roczne winiety obowiązują od 01.01.2020, lub od daty zakupu do końca stycznia 2021.

Węgierski ustawodawca wprowadził wiele kategorii winiet, m.in:

kat. D1 M przeznaczona jest dla motocykli i dostępna jest jedynie na 10-dniowy okres czasu.

kat. D1 dla samochodów do 3,5 t, zarejestrowanych jako osobowe, mające w dowodzie rejestracyjnym nie więcej niż 7 miejsc, podróżujących z każdego rodzaju przyczepą lub bez.

kat. D2 – pojazdy do 3,5 t, zarejestrowane na więcej niż 7 osób oraz samochody ciężarowe (z kratką), kampery.

Pozostałe kategorie winiet dotyczą pojazdów powyżej 3,5 tony oraz ciągniętych przyczep.

Piktogramy przedstawiające elektroniczne winiety węgierskie najpopularniejszej kategorii D1:

Źródło: http://winiety.com.pl/

W trakcie zakupu winiet węgierskich, konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, którym będą Państwo podróżować po węgierskich szosach, daty od której winieta ma zostać aktywowana oraz kraj zarejestrowania pojazdu. Przed otrzymaniem właściwego potwierdzenia wystawienia winiety, należy sprawdzić, czy wpisany został poprawny numer rejestracyjny. Jest to o tyle istotne, bowiem nie ma możliwości skorygowania niewłaściwie wystawionej winiety. Dokument, który potwierdza zakup winiety należy zabrać ze sobą w podróż, a po jej zakończeniu starannie przechowywać przez okres 2 lat. W przypadku braku winiety, lub podróżowania z dokumentem niewłaściwie wystawionym (np. niewłaściwa kategoria pojazdu, lub wpisanie cyfry 0, zamiast litery O w numerze rejestracyjnym) należy liczyć się z bardzo wysokimi mandatami.

Obowiązkowo w czasie przejazdu węgierskimi drogami należy mieć wewnątrz kabiny pojazdu kamizelkę odblaskową dla każdej z podróżujących osób, apteczkę, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy oraz linkę holowniczą. Ponadto zalecane jest posiadanie zestawu zapasowych żarówek oraz bezpieczników. Na Węgrzech, podobnie jak na Słowacji, obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania przez cały rok bez względu na porę dnia czy roku. Niedopuszczalne jest prowadzenie samochodu przy jakiejkolwiek zawartości alkoholu we krwi.