Winiety 2020 – wszystko, co powinni Państwo o nich wiedzieć – Słowacja

Dzisiejszy wpis będzie kontynuacją serii Winiety 2020. Tym razem zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat poruszania się autostradami słowackimi. Czy zakup winiet zawsze jest konieczny? Czy obowiązują tam winiety naklejane, czy jednak elektroniczne? Które odcinki dróg wymagają dokonania opłaty? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi poniżej.
Zapraszam.

Słowacja

Korzystanie z większości dróg ekspresowych i autostrad na terenie Słowacji jest płatne. Kierowcy samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony zobowiązani są do zakupu winiety. Na poniższej mapie, kolorem pomarańczowym oznaczone są odcinki objęte obowiązkiem posiadania ważnej winiety.

Źródło: www.winiety.com.pl

Winiety słowackie  w formie powiadomienia SMS, dostępne są w czterech zakresach czasowych – 10-dniowa (ważna od daty początkowej plus kolejnych 9 dni), 30-dniowa (ważna od zaznaczonej daty plus kolejnych 29 dni), winieta roczna (obowiązuje od 01.01.2020 lub daty zakupu do ostatniego dnia stycznia 2021) oraz winieta roczna – 365 dni (obowiązuje przez równy rok od daty zakupu, np. od 01.05.2020 do 30.04.2021). Ponadto obowiązek wykupienia osobnej winietki spoczywa także na kierowcach podróżujących z przyczepą, okresy ważności winiet dla przyczep są analogiczne z tymi jakie obowiązują samochody osobowe. Co istotne, winiety dostępne w sprzedaży przeznaczone są dla samochodów mających nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.

Piktogramy przedstawiające elektroniczne winiety słowackie:

Źródło: www.winiety.com.pl

Podczas procesu składania zamówienia na winietę słowacką, konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, daty początkowej obowiązywania winiety, kraju rejestracji pojazdu oraz numeru telefonu komórkowego, na który powinna zostać wysłana wiadomość SMS z potwierdzeniem wykupienia winiety. Policjanci oraz odpowiednie służby nie będą jednak wymagać od nas okazania wiadomości SMS do kontroli. Kontrolerzy wpisują numer rejestracyjny pojazdu do swojego systemu i na tej podstawie stwierdzają, czy winieta została wykupiona oraz czy jest ważna. Oczywiście zalecamy aby nie usuwać wiadomości SMS z potwierdzeniem zakupu winietki do czasu zakończenia podróży po terytorium tego kraju. Proces ewentualnego korygowania numeru rejestracyjnego pojazdu lub zmiana terminu ważności winiety jest bardzo kłopotliwy, a w miesiącach wakacyjnych trzeba liczyć się z kilkutygodniowym oczekiwaniem na odpowiedź ze strony słowackiej. Dlatego bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz daty ważności winietki przed jej zakupem.

Słowacy są bardzo wymagający w kwestii obowiązkowego wyposażenia pojazdu. W momencie wjazdu na terytorium tego kraju pamiętać należy przede wszystkim o kamizelkach odblaskowych (dla kierowcy oraz wszystkich osób znajdujących się w pojeździe), co istotne kamizelki muszą być przewożone wewnątrz kabiny pojazdu, a nie w bagażniku. Pozostałymi elementami obowiązkowego wyposażenia samochodu jest apteczka, ważna i sprawna gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, komplet zapasowych żarówek i bezpieczników, koło zapasowe i obligatoryjnie klucz do kół, a także linka holownicza. Co istotne, na Słowacji wymagana jest jazda z włączonymi światłami mijania przez cały rok, niezależnie od pory dnia, czy roku. Słowackie prawo jasno również mówi, że nie toleruje u kierowców jazdy po spożyciu alkoholu. kontrolerzy wpisują numer rejestracyjny pojazdu do swojego systemu i na tej podstawie stwierdzają czy winieta została wykupiona oraz czy jest ważna. Oczywiście zalecamy aby nie usuwać wiadomości SMS.