Wakacje z dojazdem własnym. Wykupić polisę turystyczną, czy korzystać z EKUZ?

Facebookgoogle_plusmail

Planując wyjazd zagraniczny należy zatroszczyć się o to, w jaki sposób zabezpieczyć siebie oraz swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Każdy przecież chce aby urlop mijał w spokojnej atmosferze, mając pewność że zadbaliśmy o własne bezpieczeństwo. Wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej (+ Liechtenstein, Islandia, Norwegia i Szwajcaria) mamy dwie możliwości – wykupić prywatną polisę turystyczną, bądź udać się do oddziału NFZ po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przy wyjazdach do pozostałych, niewymienionych tu krajów zostaje nam tylko opcja ubezpieczenia się w towarzystwie ubezpieczeniowym. W dzisiejszym wpisie postaram się przedstawić różnice między tymi dwoma wariantami i pomóc dokonać wyboru czy wybierając się na wakacje z dojazdem własnym wykupić polisę turystyczną, czy korzystać z EKUZ?

Prywatne polisy turystyczne są niedrogą formą zabezpieczenia siebie oraz swoich bliskich na okres urlopu przed często gigantycznymi kosztami leczenia w razie choroby lub wypadku za granicą. Niedawno był przecież głośny przypadek o polskim turyście, który wybierając się do Meksyku nie miał wykupionego odpowiedniego ubezpieczenia i na miejscu doznał udaru mózgu. Koszt hospitalizacji turysty w Meksyku i powrotu do Polski samolotem medycznym wyniósł ponad 800 tys €, a koszty niestety musi pokryć z własnych środków. Mając wykupioną taką polisę mamy świadomość „z tyłu głowy”, że w razie jakiegoś nieszczęścia nie będziemy zdani tylko na siebie, lub ewentualnie na zasobność naszego portfela. Przy wyborze polisy i jej zakresu niezmiernie ważne jest to, aby suma ubezpieczenia (zwłaszcza KL) była wystarczająca do pokrycia ewentualnych kosztów leczenia/ratownictwa w danym kraju. Najczęstszym podziałem terytorialnym w przypadku ubezpieczeń turystycznych jest rozróżnienie na dwie strefy: Europa z krajami Basenu Morza Śródziemnego, lub cały świat.

Decydując się na zabranie ze sobą na wakacje jedynie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), zapewniamy sobie jedynie niezbędne minimum. EKUZ jest dokumentem, który umożliwia nam skorzystanie wyłącznie z państwowych placówek medycznych na zasadach, jakim podlegają obywatele kraju, w którym obecnie przebywamy. EKUZ działa wyłącznie w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego + Szwajcaria. Poniżej przedstawiam listę tych państw w kolejności alfabetycznej:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

To teraz spróbujmy porównać kilka podstawowych cech obu ubezpieczeń:

EKUZ

POLISA TURYSTYCZNA

Koszt zakupu

Bezpłatna

Płatna, a jej cena zależy m.in. od sumy składników ubezpieczenia, rejonu w który się wybieramy oraz czasu trwania pobytu za granicą

Koszty leczenia za granicą

Koszty leczenia pokrywane są wyłącznie w placówkach, które mają podpisane umowy z odpowiednikami polskiego NFZ. Refundowane są tylko wybrane leki. Ponadto w niektórych krajach obowiązuje zasada współpłacenia za opiekę medyczną, co oznacza, że część kosztów leczenia musimy pokryć z własnych środków.

Pełne pokrycie kosztów leczenia (do sumy zakupionego ubezpieczenia), ponadto na wybrane usługi wprowadzone są limity jak np. ok. 100 euro za leczenie u stomatologa, czy assistance do 6 tys. € Jeśli natomiast leczymy się na choroby przewlekłe (np. cukrzyca, astma czy nowotwory), i nie opłacimy odpowiedniej zwyżki przy zakupie polisy, towarzystwo nie zapłaci za nasze leczenie związane z tą chorobą.

Transport medyczny do kraju

EKUZ nie pokrywa kosztów transportu

Polisa zapewnia transport medyczny lub transport zwłok do kraju do wysokości sumy ubezpieczenia.

Jak długo działa ubezpieczenie turystyczne

2 miesiące, począwszy od końca miesiąca, za który została odprowadzona ostatnia składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Krótkoterminowe polisy działają na czas zawarcia umowy – maksymalnie rok. Najczęściej zawierana jest na tydzień lub dwa (czas urlopu).

Zakres terytorialny

Tylko kraje Unii Europejskiej + Liechtenstein, Islandia, Norwegia i Szwajcaria

Odpowiednio wybrana może działać w każdym miejscu na świecie

Pozostaje jeszcze pytanie, w jaki sposób można się zaopatrzyć w wybrane przez nas formy ubezpieczenia? Polisę turystyczną można kupić na przykład u pośrednika ubezpieczeniowego, takiego jakim jest Biuro Podróży Jagiellonia. W naszej ofercie znajdują się propozycje jedynie pewnych i największych towarzystw ubezpieczeniowych. Natomiast aby otrzymać kartę EKUZ, należy złożyć wniosek osobiście, lub wysłać go faksem albo pocztą do odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a następnie odebrać kartę osobiście w oddziale lub na poczcie.

Pamiętajmy również, że kupując w naszym biurze wczasy lub winiety na autostrady możemy udzielić Wam specjalnego 20% rabatu.