Bezpieczne wakacje z polisą turystyczną

Facebookgoogle_plusmail

Zbliża się kolejny sezon wakacyjny. Państwa decyzje urlopowe zapadły już jakiś czas temu albo właśnie zapadają. Niezależnie, jaką formę wypoczynku wybieramy, czy zorganizowany pobyt pakietowy, czy tylko opłacamy zakwaterowanie, a dojeżdżamy do miejsca wypoczynku sami, koniecznie pamiętajmy o ubezpieczeniu.

Każdy z touroperatorów ma obowiązek ubezpieczyć swoich klientów na czas wyjazdu, dlatego też w każdym sprzedanym pakiecie ubezpieczenie chroniące zdrowie i życie jest ujęte w cenie.  Warto jednak  zwrócić uwagę na sumę takiego ubezpieczenia i zakres jego świadczeń, gdyż są to zwykle pakiety podstawowe. Obejmują one koszty leczenia w nagłych przypadkach  związanych z utratą zdrowia w zakresie między 10000 – 20000euro. Czy to wystarczająca suma ?

Tak naprawdę wszystko zależało będzie od samego już zdarzenia. Jeśli będzie to wizyta u lekarza z powodu skręcenia, zatrucia czy przeziębienia, nie powinno być problemów, ale jeśli będzie potrzebna hospitalizacja, opieka osób bliskich lub organizacja powrotu chorego do kraju ( szczególnie jeśli jesteśmy poza Europą) taka suma nie pokryje wszystkich kosztów. Dlatego przy zakupie imprezy turystycznej trzeba rozważyć ewentualną dopłatę za :

– podniesienie kwoty ubezpieczenia;

– rozszerzenie pakietu o ubezpieczenie chorób przewlekłych;

Podnieść sumę ubezpieczenia i/lub rozszerzyć pakiet o choroby przewlekłe możemy w chwili zakupu naszego wyjazdu lub w dowolnym czasie przed wyjazdem.

Pakiety, oprócz ubezpieczenia kosztów leczenia, zawierają dodatkowo ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu, koszty ratownictwa, assistance medyczny i OC w życiu prywatnym na osobie lub mieniu. Cena będzie zależała od długości wyjazdu, miejsca pobytu i rodzaju pakietu określającego zakres i wysokość sum za wykupione świadczenia. Dla osób podróżujących z dziećmi często oferowane są pakiety rodzinne z preferencyjnymi stawkami.

Pamiętajmy, że jeśli leczymy stale lub okresowo jakieś schorzenie, powinniśmy zastanowić się nad rozszerzeniem pakietu o choroby przewlekłe. Koszty za takie ubezpieczenie są wyższe, jednak trzeba mieć świadomość, że jeśli zdarzenie zdrowotne poza granicami będzie spowodowane chorobą przewlekłą, a takiego rozszerzenia nie zrobimy – ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia.

Wykup ubezpieczenia turystycznego ma przede wszystkim zapewnić bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia za granicą, dlatego wraz z polisą osoby ubezpieczone otrzymują numer telefonu do Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela. Centrum Alarmowe przyjmuje zgłoszenia w języku polskim przez  całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Po otrzymaniu zgłoszenia uruchamia pomoc i udziela wszelkich instrukcji w celu dalszego postępowania, wskazuje placówkę medyczną i opłaca koszty wizyty lekarskiej oraz wykonanych niezbędnych badań. Zdarza się czasami, że rozliczenie bezgotówkowe nie jest możliwe z uwagi na brak w pobliżu miejsca zdarzenia partnera, z którym Ubezpieczyciel ma podpisane umowy. Wówczas za każdą usługę zbieramy rachunki, ponieważ po powrocie na podstawie tych rachunków zostanie Ubezpieczonemu zwrócona kwota za leczenie.

Często turyści zapytani o wolę wykupu dodatkowego pakietu ubezpieczenia turystycznego, rezygnują z tej opcji z uwagi na możliwość wyrobienia sobie w NZF Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zwanej EKUZ. Karta ta jest bezpłatna i przez 6 miesięcy mogą z niej korzystać w ramach opieki zdrowotnej osoby ubezpieczone w NFZ. Karta jest akceptowana w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie.

Jednak trzeba mieć świadomość, że nie jest ona w pełni odpowiednikiem ubezpieczenia turystycznego. Oczywiście w jej ramach turysta otrzyma pomoc lekarską, ale na zasadach obowiązujących obywateli państwa w którym przebywa. Karta obejmuje korzystanie jedynie z publicznej służby zdrowia. EKUZ nie zapewnia też pokrycia przez NFZ kosztów transportu do Polski, a w niektórych krajach nie funkcjonuje system rozliczeń bezgotówkowych i pacjent najpierw sam musi zapłacić za usługi medyczne, a dopiero po powrocie prosić NFZ o ich refundację.

Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, każdy podróżujący powinien rozważyć decyzję zakupu ubezpieczenia turystycznego zgodnie z własnymi potrzebami.

 

 

Specjalista ds. turystyki