Daily Archives

29 grudnia 2021
 • Przepisy wjazdowe dla narciarzy

  Przepisy wjazdowe do poszczególnych krajów cały czas się zmieniają, to pociąga za sobą konieczność śledzenia na bieżąco postanowień KE oraz rządów poszczególnych krajów. Poniżej aktualne na dzień 30.12.2021 zestawienie informacji dotyczące krajów europejskich, które od wielu lat cieszą się w zimie sympatią narciarzy.
  WARUNKI WJAZDU DO WŁOCH
  We Włoszech, ważność certyfikatów unijnych (tzw. green pass) potwierdzających zaszczepienie wynosi 9 miesięcy od podanej dawki (w Polsce jest to 12 miesięcy).
  UWAGA! Od 1 lutego ważność certyfikatów unijnych została skrócona do 6 miesięcy.
  OSOBY ZASZCZEPIONE I OZDROWIEŃCY

  Wypełnić cyfrowy formularz lokalizacyjny (Digital Passenger Locator Form EU PLF). W przypadku problemów technicznych można ją zastąpić wersją papierową. Kartę należy […]