Uwaga! Przewóz telefonu Samsung Galaxy NOTE 7 w samolocie!

Facebookgoogle_plusmail

 

Firma Samsung przyznała oficjalnie, że telefon Galaxy Note 7 ma problemy z nadmiernie rozgrzewającą się baterią, co w kilkudziesięciu przypadkach doprowadziło do eksplozji lub samozapłonu. W związku z zaistniała sytuacją niektóre linie lotnicze, które boją się o bezpieczeństwo pasażerów wprowadziły całkowity zakaz wnoszenia urządzeń Samsung Galaxy Note 7 na pokład samolotów.

Całkowity zakaz przewozu w linii Travel Service dotyczy zarówno bagażu podręcznego jak i bagażu rejestrowanego (głównego), który nadawany jest do luków bagażowych.

Specjalne warunki przewozu tych telefonów obowiązują w linii Small Planet. Urządzenie można przewozić jedynie w bagażu podręcznym. Telefon musi być wyłączony i odłączony od jakichkolwiek urządzeń ładujących. Przewóz w bagażu rejestrowanym jest zabroniony.

Niesprawny telefon, który może zapalić się lub eksplodować na pokładzie nie spowoduje może katastrofy lotniczej, ale z pewnością będzie zagrożeniem dla pasażerów, załogi, jak i całego lotu. Może nie tylko spowodować pożar kabiny, ale także spowodować obrażenia u pasażerów. Jedno i drugie skutkować będzie przerwaniem lotu i poważnymi stratami dla przewoźnika. Przewoźnicy traktują sprawy bezpieczeństwa priorytetowo i nie ma się im co dziwić.

Specjalista ds. turystyki